Istorie

Aşezat, în prezent, pe cel mai înalt mal al râului Jiu, satul Malu Mare are o istorie de peste 500 de ani. Prima atestare a aşezării a apărut în documente din anul 1494, mai exact în cartea de hotărnicie a lui Vlad Călugaru unde sunt înscrise satele Ghindeni şi Birosloveni ca fiind aşezate lângă satul Malu Mare.

Initial, localitatea purta numele de Ciulniţa şi era amplasată în Lunca Jiului, pe malul stâng al râului. Din cauza inundaţiilor frecvente s-a luat hotărârea strămutării, de aceasta dată pe cel mai înalt mal al Jiului, de unde a venit şi numele satului… MALU MARE.

Atestarile continua prin documente din 1877 care vorbesc despre participarea locuitorilor din Malu Mare la Războiul de Independenţă, apoi în 1907 la Răscoala Ţărănească. Vitejii din Malu Mare şi-au demonstrat curajul, odată în plus, în 1916-1918, atunci când au luptat în razboiul pentru întregirea patriei. Pentru aceşti eroi şi pentru ca jertfa lor să nu fie uitată, a fost ridicat un monument chiar în centrul satului.

De-a lungul timpul satul Malu Mare a crescut, s-a dezvoltat, iar mai apoi a devenit comună prin unirea cu satele Ghindeni şi Preajba. Şi astfel, a apărut pentru prima dată COMUNA MALU MARE.

In 2004, prin Legea nr. 83/2004, comuna Malu Mare a fost reorganizată, iar din componenţa sa a fost scos satul Ghindeni care a devenit comună, iar Malu Mare a ramas cu 2 sate: Malu Mare şi Preajba.

Atestările istorice vorbesc şi despre satul Preajba care a luat fiinţă pe timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Pe atunci, însă purta numele de Preajba Domnească. De-a lungul anilor, Preajba a trecut succesiv de la statutul de sat la cel de comună şi invers, începând cu anul 1873.