Comisii de specialitate

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO- FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

 1. Oană Ștefan
 2. Paun Ion
 3. Gherghe Constantin Daniel
 4. Stancu Paul
 5. Petroianu Petre

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL- CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

 1. Enache Petrișor
 2. Braboveanu Mădălin
 3. Spătărelu Ion

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII

 1. Mătușa Stelică
 2. Băileșteanu Eugen
 3. Stancu Florin
 4. Firu Valentin