Program de investitii din bugetul local 2017

In anul 2017 vor fi executate urmatoarele obiective:

1. Asfaltarea urmatoarelor strazi din satul Preajba comuna Malu Mare:
– str. Trandafirilor – 645 ml;
– aleea 4 Tradafirilor – 113 ml;
– str. Bujorului – 1050 ml;
2. Asfaltarea urmatoarelor strazi din zona Selgros, satul Preajba comuna Malu Mare:
– str. Bambusului – 560 ml;
3. Asfaltarea urmatoarelor strazi din comuna Malu Mare:
– str. Morii – 676 ml;
– str. Bambusului – 515 ml;
– str. Liliacului – 200 ml.
4. Proiect tehnic si studiu de fezabilitate pentru Camunul Cultural si finantare pe CNI.
5. Proiect gradinita Malu Mare cu program prelungit – Proiect tehnic si studiu de fezabilitate;
6. Extindere retea gaze zona Selgros satul Preajba pe urmatoarele strazi:
– str. Stejarului;
– str. Castanilor;
– str. Platanului;
– str. Mesteacanului prelungire pana in str. Teilor.