Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CNS ȘI ALTE ADEVERINȚE

 • cerere tip
 • copie acte de proprietate curți-construcții și terenuri arabile
 • copie cadastru cu amplasamentul terenului
 • copie C.I. titular
 • taxă 

 Registrul Agricol

ACTE NECESARE OBŢINERII ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR:

 • cerere tip
 • copie act identitate titular
 • copie acte de identiate al membrilor gospodăriei ( dacă este cazul )
 • copie acte de proprietate şi/sau folosinţă a terenului
 • copie a carnetului de sanatate al animalelor / albinelor (pentru vânzarea de produse animale sau produse apicole)
 • copie carnet membru asociaţie crescători albine (pentru vânzarea produselor apicole)

ACTE NECESARE ELIBERĂRII ADEVERINȚEI A.P.I.A.:

 • adeverință tip A.P.I.A.
 • copie BI/CI
 • copie acte de proprietate curți-construcții și teren arabil
 • copie amplasament imobil
 • tabel A.P.I.A.
 • tabel centralizator arendatori
 • taxă
 • dosar șină

Compartimentul Administrație Publică și Asistență Socială

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL:

Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 • BI/CI – copie
 • certificate de naștere – copie
 • certificate de căsătorie – copie
 • adeverință A.J.O.F.M. DOLJ ( șomaj)
 • adeverință salariu / cupon șomaj / cupon pensie
 • adeverință de elev
 • cupon de alocație
 • adeverință Registrul Agricol (Primărie)
 • adeverință Taxe si impozite (Primărie)
 • cerere tip (Primărie)

Adeverința de la A.J.O.F.M. se aduce din trei în trei luni, iar cererea și declarația se reinnoiesc din trei în trei luni.
Pentru fiecare dosar se stabilește un număr de ore de muncă pe care beneficiarul VMG are obligația să le presteze. În caz contrar se va suspenda plata ajutorului social. Copiii care împlinesc vârsta de 16 ani și nu frecventează școala trebuie să aducă adeverință de la A.J.O.F.M.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT:

 • cerere tip ( Primărie)
 • BI/CI parinți- copie
 • certificate de naștere ale copiilor- copie
 • certificate de căsătorie- copie

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI:

(COMPLEMENTARĂ ȘI MONOPARENTALĂ) CONFORM LEGII 277/2010

 • BI/CI părinți- copie
 • certificate de naștere ale copiilor- copie
 • certificate de căsătorie- copie
 • adeverință salariu / cupon șomaj / cupon pensie
 • adeverință de elev
 • cupon de alocație
 • cerere și declarație tip ( Primărie)
 • dosar cu șina

Cererea și declarația pe propria răspundere se reînnnoiesc din trei în trei luni împreună cu actele care dovedesc venitul familiei. În caz contrar se va suspenda plata alocației pentru susținerea familiei.

Copiii de varstă școlară care nu frecventează cursurile nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.


ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI CU VÂRSTA ÎNTRE 0 ȘI 2 ANI:

 • cerere tip ( Primărie)
 • BI/CI părinți- copie
 • certificat de naștere- copie
 • certificat de căsătorie- copie
 • decizie de suspendare a contractului de muncă- copie
 • cerere de suspendare a contractului de muncă- copie